Hình ảnh chủ nhật xanh ngày 30 tháng 5

Các đơn vị Liên chi đoàn, CLB-Đội, nhóm ra quân vệ sinh môi trường tuyến đường Phùng Hưng; sơn mới hàng rào mặt tiền nhà trường.