BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2022-2024

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục có nhiều đổi mới, kịp thời, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại trên các nền tảng thiết bị thông minh trong việc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội Đảng lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ðoàn thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đoàn Đại học Huế lần thứ VI, Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tuyên truyền sâu rộng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đoàn Đại học Huế lần thứ VI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến các cấp bộ đoàn.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ như: học tập các chuyên đề hằng năm, duy trì và nhân rộng các mô hình “Tuổi trẻ Trường Đại học Nông lâm học tập và làm theo lời Bác”. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, sinh viên được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp – Sống có ích”, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Giáo dục, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, qua đó đã có nhiều gương điển hình tiên tiến[1]. Đặc biệt đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; trong nhiệm kỳ đã thực hiện hơn 10 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 2 công trình lớn tại trường[2]. Các hoạt động tuyên dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được chú trọng triển khai góp phần cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, lối sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến Luật Thanh niên (Sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (Sửa đổi); Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được triển khai thường xuyên với các hình thức đa dạng; đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 – 2023”, đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở[3], tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh niên.

– Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động có tính giáo dục, các đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng và liên tục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước được chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả, góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp trong đoàn viên, sinh viên.

– Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” bằng nhiều hình thức trong đó duy trì Fanpage để tuyên truyền, lan tỏa những hình về tin tốt và tấm gương tiêu biểu; Hội Sinh viên triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Duy trì và phát triển diễn đàn “Sinh viên 5 tốt và Giải thưởng Sao Tháng giêng”; tuyên dương kịp thời các đoàn viên sinh viên đạt được thành tích Sinh viên 5 tốt và Sao tháng Giêng các cấp[4].

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn[5], chú trọng tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông hiện đại trên các nền tảng thiết bị thông minh để tổ chức bằng hình thức trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đợt hoạt động “Tuổi trẻ trường Đại học Nông lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với các hoạt động thiết thực tạo động lực, tinh thần thi đua hăng hái trong đoàn viên, sinh viên[6]. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, đấu tranh phản bác phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được quan tâm, có chuyển biến tốt.

          – Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, sinh viên được triển khai hiệu quả tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của quê hương, đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội, CLB-Đội, nhóm nổi bật: đợt thi đua cao điểm về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (09/01); Thực hiện cuộc vận động của Trung ương Đoàn, Đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động về lòng yêu nước, tự hào dân tộc; trong đó cuộc thi “Tự hào một dải non sông” được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, trở thành một hoạt động chính trị sâu rộng của đoàn viên, sinh viên. Đoàn Trường đã tổ chức hoạt động quay video clips xếp hình bản đồ Việt Nam với sự tham gia của đông đảo đoàn viên sinh viên trong toàn trường. Thông qua hoạt động “Tuổi trẻ Nông Lâm – Tự hào một dải non sông” nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng. Qua đó vừa trang bị, củng cố thêm kiến thức cho thanh thiếu nhi về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vừa góp phần quan trọng vào việc giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

– Công tác thông tin tuyên truyền không ngừng đổi mới, các cấp bộ Đoàn đã tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số, các sản phẩm truyền thông hiện đại để tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền trực quan sinh động thông qua hệ thống pano, áp phích.

  1. Đánh giá triển khai các phong trào hành động cách mạng:

2.2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của nhà trường, quê hương, đất nước.

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực gắn với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”, giai đoạn 2018 – 2028. Qua đó, trong 02 năm, Đoàn Trường đã phối hợp với Đoàn xã Thượng Long (năm 2023)[7], và xã Hương Hữu (năm 2024)[8] của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nội dung chương trình Tình nguyện Hè hàng năm với nhiều nội dung thiết thực; Phối hợp với các đơn vị tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai các mô hình sản xuất; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tiêu biểu như: duy trì tuyến đường“Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại đường Phùng Hưng và các tuyến lân cận, gắn với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Duy trì định kỳ tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”, với 15  đợt ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan.

Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, được chú trọng đẩy mạnh triển khai, tiêu biểu là phong trào “Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần”, công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về ý thức môi trường[9].

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức thường xuyên, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tăng cường các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, sinh viên.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, tổ chức thường xuyên và ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhu cầu của đời sống xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên… tiếp tục được tổ chức hiệu quả, hướng vào chiều sâu[10].

2.2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống sinh hoạt: Các cấp bộ Đoàn đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên phát huy phẩm chất sáng tạo, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Phong trào thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học được đoàn viên, sinh viên hưởng ứng mạnh mẽ, đã góp phần xây dựng cho đoàn viên, sinh viên tinh thần và động cơ học tập tốt; hầu hết cán bộ, giảng viên trẻ đều phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Rất nhiều đoàn viên, sinh viên đã tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

Các Liên chi đoàn chủ động tổ chức thành công các Hội thi như: “Tìm hiểu kiến thức Nông nghiệp” của Liên chi đoàn khoa Nông học; “Sinh viên với kiến thức nghề nghiệp và xã hội” của Liên chi đoàn khoa TNĐ&MTNN; Cuộc thi lập trình của LCĐ Cơ khí & Công nghệ, chuỗi hoạt động tư vấn, định hướng và tập huấn kỹ năng của LCĐ khoa Chăn nuôi thú y.

Vai trò của giảng viên trẻ ngày một được củng cố. Cán bộ trẻ không những làm tốt công tác giảng dạy, áp dụng những phương pháp giảng dạy tích cực, đưa những thông tin mới vào bài giảng, mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài có giá trị được báo cáo và được đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên trẻ có tính ứng dụng đã triển khai mang lại hiệu quả cao… Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được chú trọng triển khai.

Hướng dẫn, động viên sinh viên nghiên cứu khoa học. Trong nhiệm kỳ vừa qua, có nhiều đề tài NCKH sinh viên thực hiện; Hội nghị sinh viên NCKH đã được nhà trường triển khai thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Từ đó khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Thành lập và duy trì CLB Nghiên cứu khoa học R.E.P. cũng như nhiều câu lạc bộ học thuật, từ đó tập hợp được đông đảo sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y tham gia, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa cũng như lan tỏa ra toàn trường.

2.2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên[11].

Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu nhiệm kỳ tuyên truyền đến toàn thể sinh viên nếp sống, sinh hoạt và học tập văn minh, lành mạnh, giữ gìn bản sắc của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của đội Văn minh học đường với quy chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả.

Sử dụng có hiệu quả các bảng tin, sử dụng hệ thống thông tin Nhà trường làm phương tiện truyền tải các thông tin, các định hướng về hoạt động của Đoàn, tình hình trong nước và quốc tế cho đoàn viên, sinh viên. Quảng bá hoạt động của Đoàn trên trang web của Trường.

Phối hợp giữa Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, phòng TC, HC & CSVC và Công an Phường Đông Ba thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia chấp hành và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường.

Thành lập đội đảm bảo trật tự an ninh, phối hợp với các kênh thông tin dư luận trong xã hội cũng như trong sinh viên, Ban thường vụ Đoàn trường đã kịp thời nắm bắt các diễn biến lập trường tư tưởng trong sinh viên từ đó chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành định hướng tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị trong sinh viên, giúp sinh viên giữ vững được bản lĩnh chính trị, luôn cảnh giác và chủ động phòng ngừa các luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Tổ chức giao lưu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại viện quân y 268. Phối hợp với lực lượng công an ký kết giao ước thi đua, cam kết tham gia công tác phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết “Nói không với ma túy” ngăn chặn tình trạng “Ma túy xâm nhập vào học đường”.

  1. Các chương trình đồng hành với thanh niên

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích học tập chính đáng của thanh niên, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của thanh niên.

3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập được chú trọng triển khai. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”; tôn vinh, phát huy các tấm gương đoàn viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” các cấp[12]. Việc xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động như: toạ đàm, hội chợ sách, ngày hội đọc sách, ngày hội Sinh viên với văn hoá đọc. Duy trì các hoạt động và tủ sách CLB Sách và hành động; hàng năm huy động sinh viên tham gia các hoạt động về Ngày sách và Văn hóa đọc như phối hợp với Thư viện trường giới thiệu các đầu sách phù hợp, tặng sách miễn phí cho SV, tổ chức cuộc thi Sinh viên với văn hoá đọc[13].

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học thu hút nhiều lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực[14]. Việc thực hiện quy chế học tập, thi, kiểm tra được đưa vào một trong những yếu tố chính đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xếp loại đoàn viên, chi đoàn.

Tổ chức nhiều chuyên đề sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện với các nội dung phong phú, khai thác ưu thế, đặc điểm đặc thù của các chuyên ngành phục vụ tốt cho các hoạt động học tập, nghiên cứu[15]. Hằng năm, các Liên chi đoàn, chi đoàn đã chủ động tổ chức các hội nghị học tốt, seminar, hoạt động ngoại khoá, tham quan thực tế, giao lưu, sinh hoạt chuyên môn với các đơn vị, cơ quan chuyên môn, các dự án trên địa bàn.

Các cấp bộ Đoàn tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong học tập, tiếp tục duy trì triển khai các quỹ học bổng giúp đỡ các bạn đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường như chương trình “Tiếp sức đến trường” “Chuyến xe Nông Lâm, ấm lòng quê tết”. Ngoài ra chỉ đạo duy trì và phát triển các hoạt động của 10 câu lạc bộ chuyên môn, chuyên ngành như: câu lạc bộ yêu thú cưng, câu lạc bộ chăn nuôi gà, CLB Một sức khoẻ, CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Kỹ năng thương mại, CLB Kiến tạo tương lai bạn… nhằm hỗ trợ, trang bị những kỹ năng, kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên. Các quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì hiệu quả[16].

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2024, đẩy mạnh các hoạt động “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, như: cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên chuyển hướng khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp các cấp, các dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên; tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, diễn đàn “Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp”. Duy trì tốt câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp, qua đó, đã có nhiều ý tưởng sáng tạo thuộc các lĩnh vực giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghệ thông tin được ứng dụng vào thực tế, thúc đẩy nhu cầu làm giàu chính đáng của đoàn viên, sinh viên[17].

Nhiều đoàn viên sinh viên tham gia “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức, Đại học Huế đăng cai, nhằm thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” theo quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó nâng cao được nhận thức, khơi dậy lòng đam mê và định hướng khởi nghiệp trong sinh viên.

Phối hợp với Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức Talk show: “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên”. Tại buổi giao lưu, sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ của Shark Liên xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của bản thân; việc phát huy năng lực bản thân, dám nghĩ, dám làm. Qua đó truyền cảm hứng cho sinh viên về niềm đam mê, sự quyết tâm, lựa chọn, dám thay đổi trong học tập, làm việc và cơ hội việc làm. Phối hợp và tham gia tổ chức các chương trình “Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và Ngày Hội việc làm” hàng năm với bình quân trên 30 doanh nghiệp và hơn 2500 chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm, đạt tỷ lệ 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:

Đây là chương trình được quan tâm tổ chức thường xuyên, đa dạng, sôi nổi với nhiều hoạt động có quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục cao góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe của đoàn viên, sinh viên như: Hội trại Thanh niên: “Tuổi trẻ Nông Lâm, Vững tâm tiến bước” chào mừng 55 năm thành lập Trường; Ngày hội Tân Sinh viên và các CLB – Đội, nhóm, Chung kết dân vũ – flashmob, Đại sứ sinh viên HUAF, Sáng tác ấn phẩm truyền thông “Tự hào học sinh – Sinh viên Đại học Huế”, Radio Online “Chuyện nhà HUAF”, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, sinh viên Ngày hội đoàn viên, hội trại, hoạt động kỹ năng sống… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia[18]. Nhiều hoạt động thể dục, thể thao đạt được một số thành tích cao[19]. Tham gia giải chạy “Vì tầm vóc Việt: S-Race 2024” là một trong những dự án thuộc chương trình tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty truyền thông Unicomm hợp tác thực hiện[20]; tham gia giải chạy cộng đồng UPRACE 2023 gây quỹ chương trình 1 triệu cây xanh đô thị.

  1. Công tác quốc tế thanh niên

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, tạo môi trường cho hội viên, sinh viên học tập và rèn luyện . Công tác giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai thông qua các chương trình online. Bên cạnh đó, phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai nhằm tạo môi trường cho ĐVTN, sinh viên nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ[21].

  1. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

5.1. Công tác đoàn viên

ĐTN – HSV luôn coi trọng việc chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Việc đánh giá xếp loại đoàn viên được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Việc xếp loại đoàn viên được dần số hóa trên phần mềm Thanh niên Việt Nam. Mỗi năm Đoàn Trường đều tổ chức 2 hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động Đoàn Hội trong đó có tập huấn sử dụng phần mềm Thanh niên Việt Nam để đánh giá đoàn viên cuối năm và cập nhật dữ liệu Đoang viên trên web: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn.

Quán triệt chủ trương đăng ký và triển khai hoạt động với yêu cầu mỗi Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB-Đội, nhóm phải triển khai được ít nhất 01 hoạt động trong mỗi kỳ học đã khuyến khích sự năng động và tính tự chủ của các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

Việc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên được đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy trình. Trước mỗi đợt sinh viên tốt nghiệp, đoàn trường đều thông báo đến các chi đoàn để tiến hành làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho sinh viên kịp thời và đúng quy định.

5.2. Công tác củng cố và nâng cao chất lượng Liên chi đoàn, Chi đoàn

Đoàn trường thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt cho các Liên chi đoàn, tổ chức cho các Liên chi đoàn đăng ký sinh hoạt theo từng học kỳ.

Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt đã được nâng cao rõ rệt cả về nội dung và hình thức tổ chức. Nhiều Chi đoàn, Liên chi đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức như: Sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện tu dưỡng, phòng chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên… Nhiều chuyên đề sinh hoạt được các Chi đoàn, Liên chi đoàn đầu tư tổ chức có chất lượng cao, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao kiến thức chuyên môn đối với đoàn viên thanh niên.

Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các Chi đoàn, Liên chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc được chỉ đạo sâu sát, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng Điều lệ Đoàn[22], thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị cho đông đảo đoàn viên sinh viên. Công tác đánh giá, phân loại Chi đoàn cuối kỳ, cuối năm được thực hiện theo quy định, tạo động lực tốt cho các Chi đoàn củng cố và phát triển.

5.3. Công tác cán bộ Đoàn

Vào đầu năm học, Đoàn trường hướng dẫn, chỉ đạo Liên chi đoàn, Chi đoàn tổ chức kiện toàn bộ máy đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ cho các chương trình hoạt động. Thường xuyên bám sát chỉ đạo đối với đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Liên chi đoàn, chỉ đạo kiện toàn BCH Liên chi đoàn, chấn chỉnh về lề lối, phương pháp làm việc, chính vì vậy các hoạt động của các Ban chấp hành Liên Chi đoàn diễn ra ngày càng chất lượng.

5.4. Công tác kiểm tra

Hoạt động kiểm tra được Ban thường vụ duy trì tiến hành định kỳ theo chương trình công tác hàng năm. Với các nội dung quan trọng như: Kiểm tra về công tác Đoàn vụ, việc quản lý đoàn viên, triển khai thực hiện các chương trình hành động, các chủ trương của Đoàn cấp trên.

5.5. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, hàng năm Đoàn trường đều phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Chi bộ công tác sinh viên tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên sinh viên và cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn trường. Tất cả các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được quán triệt đến tất cả cán bộ đoàn viên.

Hàng năm, giới thiệu nhiều cán bộ đoàn viên sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Đoàn Trường phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 đoàn viên (năm 2022) và 150 đoàn viên (năm 2023) tham gia và được đảng ủy cấp chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhiệm kỳ 2022-2024, đã bồi dưỡng, giới thiệu, bồi dưỡng nhiều đoàn viên sinh viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng. Đã có nhiều đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian 2022-2024[23].

Đã tổ chức và tham gia được 8 đợt học tập chuyên đề, lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 01 tập thể và 03 cá nhân được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Huế. 01 cá nhân được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 – 2023 tại Chương trình Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2023; do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức.

Công trình thanh niên năm 2023: Sân bóng chuyền giữa giảng đường D&E; Công trình thanh niên năm 2024 chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2024 – 2027: 03 Máy lọc nước thế hệ mới và 03 chậu cây xanh đặt giữa các giảng đường A&B, B&C, C&D.

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên chỉ đạo CLB Văn minh học đường ra quân thực hiện mô hình Cổng trường học An toàn; tham gia diễn đàn Sinh viên với văn hóa giao thông; Các khóa tập huấn về luật ATGT, phòng chống Tệ nạn xã hội, Khóa học lái xe an toàn; Ký cam kết không vi phạm ATGT…

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 05 sinh viên đạt Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh, nhiều sinh viên đạt giải thưởng Sao tháng Giêng và Sinh viên 05 tốt các cấp.

Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V – năm 2023; tuyên truyền sâu rộng về chương trình, kế hoạch và kết quả Đại hội Đoàn các cấp; triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tham gia kiểm tra đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Các diễn đàn, tọa đàm; tuyên dương, gặp mặt đảng viên trẻ; giới thiệu danh sách đoàn viên sinh viên ưu tú cho cấp ủy Đảng và đã có 20 đoàn viên sinh viên ưu tú trong nhiệm kỳ 2022-2024 đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tiếp nhận 08 tân sinh viên là đảng viên tuổi 18 được kết nạp tại địa phương.

Thực hiện chương trình “Tuyến đường nông thôn mới”: 0,5km; phát quang và tu sửa hệ thống đường liên thôn; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn; Tổng dọn vệ sinh tại trường tiểu học, mầm non; thiết kế khu vui chơi tại trường Mầm non của xã; Tổ chức chương trình tiếp sức đến trường; Tặng quà gia đình chính sách, neo đơn: Nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày; Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ xã; Hỗ trợ cải tạo vườn tạp. Tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Đoàn thanh niên và đồng bào xã Thượng Long; Phối hợp với Chi bộ Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trên mặt trận Tình nguyện hè.

Hỗ trợ thực hiện 01 công trình tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới” gắn liền với tuyến đường xanh theo đề án ngày chủ nhật Xanh; Hỗ trợ 01 công trình vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn xã; Tập huấn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho đoàn viên thanh niên, nông dân trên địa bàn; Tổng dọn vệ sinh tại trường tiểu học, mầm non và Nghĩa trang liệt sĩ xã; Hỗ trợ sinh kế cho 04 hộ nghèo (cây giống, con giống) và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ xã; Tổ chức chương trình tiếp sức đến trường (20 suất quà); Phối hợp với Chi bộ Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 6 quần chúng đoàn viên ưu tú; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn thanh niên và đồng bào xã.

Tiêu biểu như đã tổ chức được cuộc thi “Tái chế rác thải nhựa”. Tập huấn phân loại rác tại nguồn và thu gom rác gây quỹ của CLB CTXH, TNX. Thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh với nhiều đợt ra quân. Vệ sinh môi trường biển kết hợp dã ngoại kỹ năng của các CLB, Đội nhóm.

Hàng năm duy trì từ 5-7 đội hình tình nguyện hè, 3-4 đội hình tình nguyện mùa đông với tổng số kinh phí vận động gần 200tr đồng. Mô hình nồi cháo tình thương của Đội CTXH kết hợp với Đoàn viện Quân y 268 định kỳ hàng tháng. Các chương trình tặng quà nghĩa tình cho trẻ em khó khăn, gia đình chính sách, người không nơi nương tựa của Đội VMGĐ, TNX, CTXH,… Hàng năm, tổ chức 02 ngày hội hiến máu tình nguyện và nhiều đợt hiến máu vệ tinh, thu được 300 đơn vị máu hàng năm.

Tổ chức giao lưu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2023 tại Đồn Biên phòng của khẩu Thuận An. Liên Chi đoàn Khoa Thủy sản tổ chức chương trình “Sinh viên Nông Lâm với biển đảo quê hương” tại Đảo Cồn Cỏ thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Năm 2024 tổ chức chương trình Xuân Biên giới – Tết yêu thương tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều phần việc ý nghĩa: thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và Đoàn Trường cũng tiến hành trao bản đồ Việt Nam cho Đoàn xã và Đồn biên phòng xã Hồng Vân; nằm trong hoạt động hưởng ứng ngày chủ nhật xanh kết hợp với Đoàn xã Hồng Vân và biên phòng Hồng Vân, Đội Tình Nguyện Xanh đã quyên tặng và tiến hành trồng 7 cây xanh trong việc xây dựng công trình thanh niên.

 

 

Nhiệm kỳ 2022-2024, có 7 SV đạt SV5T Cấp Tỉnh, 45 SV5T Cấp ĐH Huế, 30 STG cấp ĐH Huế và trên 200 SV5T, STG Cấp trường.

Năm 2024, Đoàn Trường đã kết nối và tặng cho thư viện trường hơn 50 đầu sách với 05 loại sách, tạp chí khác khau về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2022-2024, mỗi năm có gần 40 đề tài NCKH sinh viên được nghiệm thu, một số đề tài đạt giải thưởng NCKH các cấp, từ 01 đến 02 đề tài tham gia giải thưởng Êureka.

Chung kết cuộc thi Đại sứ sinh viên HUAF, Chung kết “Bông lúa vàng” thu hút trên 150 sinh viên tham gia, “Ngày hội đoàn viên”, “Ngày hội cán bộ Hội”, “Cuộc thi của đội tình nguyện xanh”, “Chung kết cuộc thi Micro vàng”, “Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề” của các LCĐ, Tranh luận tài năng của CLB Kỹ năng sinh viên.

Hàng trăm sinh viên đã đạt được Học bổng Tiếp sức đến trường, VSDS, Vallet, Viethope, Lương Văn Can, Nguyễn Trường Tộ, Viet Seed,… Duy trì tốt CLB Học bổng niềm tin nhằm tư vấn, hỗ trợ SV tiếp cận các loại học bổng.

Năm 2022, có 20 ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp trường. Dự án “Ngôi Nhà Rong Biển – Seaweed Home” lọt vào TOP 20 chương trình phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia năm 2021. Năm 2024, phối hợp tổ chức Chung kết cuộc thi Ý tưởng khoa học và Khởi nghiệp nông nghiệp (KH&KNNN) lần thứ IV, theo đó có 8 ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết với các chủ đề đa dạng về lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 01 Hội trại Thanh niên; 02 ngày hội Tân Sinh viên và CLB Đội nhóm, 02 giải bóng đá TSV, 02 giải bóng đá, 02 giải bóng chuyền truyền thống giữa các LCĐ, 01 chung kết dân vũ, 02 cuộc thi về Đại sứ SV HUAF, 01 cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên HUAF, 02 cuộc thi vũ khúc tuổi trẻ trong ngày hội open day HUAF 2023, 2024.

Kết quả: 01 cầu thủ tham gia đội bóng Đại học Huế vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc; Đội bóng đá nam của trưởng đạt Giải nhì Nam (Á quân nam và đạt giải phong cách; cầu thủ Phan Tây đạt giải Vua phá lưới nam tại giải bóng đá Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Huế 2023). Giải Ba bóng chuyền Nam hai năm liên tục 2022, 2023. Giải Nhì và giải Khuyến khích Hội trại kỹ năng do TT Hoạt động Thanh thiếu nhi – Tỉnh đoàn tổ chức.

Sinh viên Hồ Quang Phúc, K56, ngành chăn nuôi đã xuất sắc là vận động viên về đích thứ ba, được tặng huy chương và giải thưởng 2tr đồng.

Tham gia định kỳ các cuộc thi Olympic Tiếng Anh Toàn quốc, Star Awards: SV Võ Hoàng Minh Tâm – Top 10 nhiều tuần liên tiếp cuộc thi Star Awards 2022. Nhiều sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic Tiếng Anh… CLB Tiếng Anh, Tiếng Pháp được duy trì với hơn 30 thành viên/CLB.

Đoàn Trường đã có hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể cho việc Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027 của 07 Liên Chi đoàn khoa và 01 chi đoàn CB trực thuộc. Theo đó có kế hoạch duyệt đại hội trước để hướng dẫn kịp thời cho công tác tổ chức Đại hội được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và điều lệ Đoàn.

Đã có 21 Đoàn viên sinh viên, 02 đoàn viên cán bộ được kết nạp Đảng, đề xuất 04 đoàn viên xét đề nghị kết nạp Đảng, tiếp nhận 08 đảng viên tuổi 18 kết nạp từ địa phương.

6. Những kết quả chưa đạt được

– Công tác kết nạp Đảng chưa được thực hiện đúng chỉ tiêu đề ra.

– Công tác giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế bị gián đoạn.

7. Nguyên nhân kết quả chưa đạt được

Đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở cấp trường, liên chi đoàn phần lớn là giảng viên kiêm nhiệm  nên thời gian dành cho hoạt động phong trào chưa nhiều.

Công tác tham mưu của một số đoàn cơ sở với cấp ủy, BCN Khoa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào sinh viên thiếu chủ động và chưa hiệu quả.

Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn còn nhiều hạn chế; một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn và LCĐ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

8. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động những thành tựu cũng như hạn chế, yếu kém trong công tác ĐTN – HSV và phong trào sinh viên của Trường, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên bám sát các Nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy và của Đoàn cấp trên, tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng ban chức năng và các thầy, cô giáo. Qua thực tiễn cho thấy, cơ sở Đoàn nào có Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo quan tâm và tạo điều kiện tốt thì Liên chi đoàn, Chi đoàn đó có phong trào Đoàn mạnh và hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, phải thường xuyên đổi mới phương thức và nội dung hoạt động Đoàn theo hướng vừa hấp dẫn, bổ ích, vừa thiết thực, ý nghĩa để ngày càng đa dạng phong phú, hấp dẫn và thu hút được nhiều đoàn viên sinh viên tham gia.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tính chủ động của các Liên chi đoàn và chi đoàn. Chuyên nghiệp hóa và nâng cao vai trò của các CLB – Đội, nhóm, nâng cao vai trò nòng cốt của cán bộ Đoàn, tăng cường liên kết giữa các Chi đoàn, liên chi đoàn, giữa tổ chức Đoàn trong và ngoài trường.

Thứ tư, Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về tinh thần, kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn đặc biệt là điều kiện công tác để có thể tham gia công tác chỉ đạo sâu sát và thiết thực. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận và lực lượng trẻ có chất lượng đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn, tập hợp ĐVTN trong giai đoạn mới.

Thứ năm, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm các nội dung và phương thức hoạt động, có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động cụ thể, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Chủ động chuyển đổi hình thức các hoạt động theo hướng Online theo tinh thần “Tiên phong – Tương trợ – Thích ứng”.