Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020

CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ III, NĂM 2020
Các bạn giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên, học sinh sinh viên đã sẵn sàng chinh phục những giải thưởng của cuộc thi.
Ngay từ bây giờ các bạn nắm Kế hoạch và chuẩn bị hoàn thiện sản phẩm ý tưởng của mình để tham gia nhé.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản