TIẾN HÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về việc tổ chức đại hội các chi đoàn.

Từ ngày 14/10 – ngày 30/10, các chi đoàn trực thuộc các Liên chi Đoàn đã nghiêm túc thực hiện Đại hội. Đại hội các chi đoàn đã thực hiện đủ, đúng những nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; bầu ban chấp hành khoá mới, bầu đoàn đại biểu là những đồng chí đoàn viên thanh niên có đủ trí tuệ, năng lực, phẩm chất đứng vào hàng ngũ Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Đại hội các chi đoàn cũng là dịp thể hiện mục tiêu góp sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ HUAF.

Link hồ sơ Đại hội chi đoàn:

https://drive.google.com/drive/folders/1NEKQ49rJkmVKwXiYkVHavQM2ZvK4RoiH

Dưới đây là một số hình ảnh của các chi đoàn:

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.