Cuộc thi Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dành cho giảng viên và sinh viên năm 2021 (EEC 2021)

Thông tin chi tiết các bạn xem file đính kèm:

https://tuoitre.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/The-le-EEC-2021-new.pdf

Link đăng kí online của vòng 1 : https://forms.gle/Jk86eVY63DVmStns5