Cán bộ giảng viên – sinh viên trường Đại học Nông lâm bảo vệ môi trường biển

“Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” là chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới 08/6 năm nay. Chủ đề chuyển tải đi thông điệp không chỉ đổi mới về cách thức quản lý, khai thác tài nguyên biển sao cho hiệu quả mà còn đổi mới cả về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường biển. Tại TT Huế, hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, nhiều hoạt động đã được các cơ quan, đoàn thể triển khai trong thời gian qua hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Nguồn tin: Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế