Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 tại A Lưới

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sức trẻ của Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp; Tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ phòng chống Dịch Covid-19. Hỗ trợ người dân ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương và đơn vị.

Trong thời gian từ tháng 7-8 năm 2021, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế tổ chức chương trình Chiến dịch Tình nguyện hè.

Chương trình được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid–19 nên hướng đến tinh thần hỗ trợ trong thời gian nhất định, giúp đỡ thiết thực người dân địa phương. Bên cạnh đó, chương trình hướng đến quảng bá tuyển sinh thông qua hoạt động tình nguyện. Thiết thực xây dựng các công trình, phần việc hướng đến chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường.

Đơn vị phối hợp: Đoàn xã Hồng Hạ, Huyện đoàn A Lưới.

– Nội dung:

+ Thực hiện chương trình “Đoàn viên chung tay xây dựng NTM”, trồng và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt. Trồng mới 500 cây cau, 100 cây chanh tạo cảnh quan và hỗ trợ cải thiện sinh kế người dân.

+ Thực hiện công trình “tuyến đường nông thôn mới”, hỗ trợ kinh phí, nhân công bê tông hóa đường Giao thông nông thôn.

+ Thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ Quốc” .

+ Tổ chức ngày Chủ nhật xanh.

+ Trao tặng vật dụng phòng chống dịch Covid-19.

+ Tặng quà gia đình chính sách.

Một số hình ảnh tại chương trình