DIỄN ĐÀN “SINH VIÊN 5 TỐT – SAO THÁNG GIÊNG”

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là cuộc thi đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. Danh hiệu này còn được Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Đại học Huế, HSV Trường Đại học Nông Lâm xét tặng hàng năm.
Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước dành cho cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Giải thưởng Sao Tháng Giêng còn Hội Sinh viên Đại học Huế, HSV Trường Đại học Nông Lâm xét tặng hàng năm.
Với mục đích lan tỏa, chia sẻ và hướng dẫn sinh viên viên trong toàn trường phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” các cấp, Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức diễn đàn này.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của tất cả các cựu sinh viên đã đạt được các danh hiệu và giải thưởng cao quý này.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hãy cùng tham gia diễn đàn và cùng phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” các cấp.

Link fanpage diễn đàn:  https://www.facebook.com/groups/198649194845649/