Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần 4, khóa X

Chiều ngày 23/8/2020, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần 4, khóa X đã được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương Hội và tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Điểm cầu tại Huế được tổ chức tại phòng họp trực tuyến của bưu điện Tỉnh Thừa Thiên Huế, số 08 đường Hoàng Hoa Thám, TP Huế.
Thành phần Hội Sinh viên Đại học Huế tham gia họp tại điểm cầu Huế gồm Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế; Chủ tịch Hội Sinh viên các Trường Đại học thành viên và Bí thư Đoàn Khoa trực thuộc. Về phía Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm có đồng chí Hoàng Hữu Tình – Chủ tịch Hội Sinh viên cùng tham dự.
Hội nghị đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn bản của Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và thảo luận chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021. Hội nghị cũng đã Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra của Hội Sinh viên năm học 2019-2020. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông báo kết quả xét trao giải thưởng 9/1 và kết quả xếp loại thi đua năm học 2019-2020.
Tại hội nghị, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã kiện toàn Ban Thư ký và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, đồng chí Lê Chí Hùng Cường – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được bầu vào Ban Thư ký và Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế.
Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp lúc 17h00 cùng ngày.
Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kêu gọi toàn thể hội viên sinh viên phát huy tinh thần cuộc họp, đẩy mạnh hơn nữa công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 trong toàn trường.
H2T