Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

I. TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

1. Quá trình thành lập:

Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Hội sinh viên trường Đại học Nông nghiệp II Huế, được thành lập năm 1989. Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Hội đã không ngừng trưởng thành. Hội thực sự là một tổ chức Chính trị xã hội, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên. Đến nay, Hội sinh viên đã trải qua 11 kỳ đại hội.

Các đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên qua các thời kỳ:

– Nhiệm kỳ I (1989 – 1992) Đồng chí Hồ Soái.

– Nhiệm kỳ II (1992 – 1994) Đồng chí Cao Xuân Ngũ

(1994 – 1995) Đồng chí Trần Mậu Quốc Khánh

– Nhiệm kỳ III (1995 – 1996) Đồng chí Nguyễn Tâm Hưng

(1996 – 1997) Đồng chí Hoàng Văn Nhơn

– Nhiệm kỳ IV (1997 – 1998) Đồng chí Hoàng Quốc Việt

(1998 – 1999) Đồng chí Nguyễn Khắc Mỹ

– Nhiệm kỳ V  (1999 – 6/2000) Đồng chí Nguyễn Hữu Ngữ

(6/2000 – 6/2001) Đồng chí Lê Thanh Nghị

(6/2001 – 11/2001) Đồng chí Trần Thế Nhân

– Nhiệm kỳ VI (2001 – 2003) Đồng chí Nguyễn Văn Đức

(2003 – 2004) Đồng chí Hoàng Hữu Hiền

– Nhiệm kỳ VII (2004 – 2006) Đồng chí Phạm Gia Tùng

– Nhiệm kỳ VIII (2006 – 2007) Đồng chí Nguyễn Cao Cường

(2007 – 2008) Đồng chí Trần Minh Quang

– Nhiệm kỳ IX

(2008 – 2009) Đồng chí Trần Văn Hóa

(2009-2010) Đồng chí Nguyễn Văn Nhân Nghĩa

– Nhiệm kỳ X  (2010 – 2013) Đồng chí Trần Minh Quang

– Nhiệm kỳ XI ( 2013-2014) Đồng chí Trần Minh Quang

(2014-2015) Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

– Nhiệm kỳ XII: (2015- 11/2017) Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

(11/2017-10/2018) Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh

– Nhiệm kỳ XIII: (2018 – 12/2019) Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh

(1/2020 – nay) Đồng chí Hoàng Hữu Tình

2. Chức năng, niệm vụ của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế:

– Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mở rộng mặt trận đoàn kết và tập hợp rộng rãi lực lượng sinh viên; bổ sung sinh lực mới cho phong trào sinh viên nhà trường, nâng chất phong trào sinh viên lên một bước phát triển mới.

– Phát huy thế mạnh và năng lực sinh viên, chăm lo đến lợi ích quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên.

– Giáo dục và định hướng sinh viên vào các phong trào hành động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện nhân cách và xác lập lý tưởng cho sinh viên, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Xây dựng tổ chức Hội sinh viên tại các đơn vị và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và góp phần vào công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần cùng với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường và góp phần giải quyết các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác.

3. Một số hoạt động nổi bật của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế

– Công tác thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

– Công tác giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, pháp luật, định hướng lý tưởng và xây dựng nếp sống văn hoá trong sinh viên.

– Công tác động viên, khuyến khích và hỗ trợ nhiệm vụ học tập- tập sự nghiên cứu khoa học của sinh viên.

– Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và công tác xã hội.

– Công tác chăm lo đời sống, đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của sinh viên.

– Công tác xây dựng tổ chức Hội sinh viên, tham gia công tác xây dựng Đoàn, Đảng, củng cố chính quyền.

4. Các danh hiệu đã đạt được của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế:

Với những nỗ lực trên, Hội đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hơn 70 bằng khen, đặc biệt có 10 Hội viên đạt giải thưởng “Sao tháng giêng”– phần thưởng cao quý của Hội. Có 3 SV đạt Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

Cờ của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên”.

Cờ thi đua, giấy khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, HSV ĐH Huế, nhà trường và nhiều tổ chức khác.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm sẽ nỗ lực quyết tâm nhiều hơn nữa, cùng với các đơn vị, tổ chức trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng trường Đại học Nông Lâm ngày càng vững mạnh.

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

2. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong.

3. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế chủ động hội nhập quốc tế.

4. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế chung tay xây dựng nông thôn mới.

5. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, xung kích vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

6. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế lập chí lớn, luyện tài năng, vì thành phố văn minh, vì tương lai đất nước.

7. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

8. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp.

10. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập.

11. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

12. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.

13. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế tự hào truyền thống, tự tin hội nhập.

14. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế: yêu nước – khát vọng, đạo đức – trách nhiệm, tri thức – sáng tạo, năng động – văn minh.

15. Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua 5 tốt – Xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.