Sao Tháng Giêng cấp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2020: Nguyễn Đình Hữu Đường

Họ và tên: Nguyễn Đình Hữu Đường
Nam/Nữ: Nam
Năm sinh: 25/07/1998
Dân tộc: Kinh
Sinh viên năm thứ: 4
Lớp: Phát triển nông thôn 50A, Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Chức vụ Đoàn, Hội:
– Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

– Ủy viên BCH Liên Chi đoàn khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
– Lớp trưởng Lớp Phát triển nông thôn 50A

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG “SAO THÁNG GIÊNG”:

Tiêu chuẩn rèn luyện:

Điểm rèn luyện năm học 2018 – 2019: Kỳ 1: 100 điểm; Kỳ 2: 100 điểm; Cả năm: 100 điểm

1. Giấy khen của Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế vì đã đạt danh hiệu Đoàn viên tiêu biểu trường Đại học Nông Lâm Huế năm học 2018 – 2019 (ngày 23/03/2019).                                                

2. Giấy chứng nhận của Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm “Đã tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng do Đảng uy trường Đại học Nông Lâm tổ chức”.               
3. Giấy chứng nhận là thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Bông lúa vàng năm học 2018 – 2019 của Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với nội dung cuộc thi là tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 08/12/2018).
Tham gia các hoạt động, sự kiện: Tham gia cùng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức Lễ dâng hoa Báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 19/5 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.   
Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiêu chuẩn học tập:

Điểm TBC năm học 2018 – 2019 : 3.28/4.0
1. Giấy khen “Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2018 – 2019”.
2. Đã đăng kí và thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên sau: Năm học 2018-2019 với tên đề tài: “Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” do ThS. Lê Chí Hùng Cường hướng dẫn (có giấy chứng nhận kèm theo).
Tham gia các hoạt động: Tham gia ngày hội sáng tạo – khởi nghiệp 2017 tại trường Cao đẳng Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia khóa tập huấn “Khởi nghiệp từ nông nghiệp Trường ĐHNL Huế phối hợp cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Báo diễn đàn doanh nghiệp (VCCI) tổ chức.

Tiêu chuẩn ưu tiên:

1. Bằng khen của Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 (ngày 16/09/2019).
2. Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Huế – Năm 2018 (ngày 05/01/2019).
3. Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2018 cấp Đại học Huế (ngày 05/01/2019).
4. Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018 – 2019  (ngày 09/01/2019).
5. Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2018 – 2019 (ngày 09/01/2019).
6. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018” cấp Hội sinh viên Đại học Huế (ngày 10/08/2018).
7. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019” cấp Hội sinh viên Đại học Huế (ngày 19/06/2019). 
8. Giấy khen “Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm học 2016 -2017” cấp Đoàn trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ngày 04/11/2017).       
9. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018” cấp Đoàn trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  (ngày 19/10/2018).       
10. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt Tình nguyện hè năm 2019 của Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (ngày 17/07/2019).
11. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt Tình nguyện hè năm 2019 của BCH Đoàn xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (ngày 17/07/2019).
12. Giấy chứng nhận là chiến sỹ Tình nguyện hè của Đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2017 (ngày 09/07/2017).
13. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tư vấn tuyển sinh – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường năm 2019” của Hội sinh viên Đại học Huế (ngày 17/09/2019).
14. Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tiếp sức đến trường năm 2017 – 2018” của Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ngày 15/02/2017).
15. Giấy chứng nhận của Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan vì đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Chonburi, Thái Lan từ ngày 01 tháng 8 đến 29 tháng 8 năm 2018- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014-2017” cấp Đoàn Đại học Huế.
16. Giấy khen của Đoàn Đại học Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên – Star Award 2018 (ngày 29/10/2018).

Thành tích hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động khác:

1. Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường cho Phó chủ tịch Hội sinh viên đã tham gia giải bóng đá truyền thống câu lạc bộ, đội – nhóm năm 2018 (ngày 14/12/2018).
2. Đã tham gia và hoàn thành Ngày hội Sinh viên Khỏe cấp HSV Đại học Huế và đã có giấy chứng nhận sinh viên khỏe (ngày 25/11/2019).
3. Giấy chứng nhận đã tham gia tình nguyện viên hỗ trợ cuộc thi HUE HALF MARATHON 2019 của Sở văn hóa thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 29/09/2019).
4. Tham gia đội “Tư vấn tuyển sinh – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường HUAF” năm 2017, 2018, 2019. Năm 2018 đội phó đội “Tư vấn tuyển sinh – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường HUAF”. Năm 2019 phụ trách đội “Tư vấn tuyển sinh – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường HUAF” tại điểm trường THPT Bùi Thị Xuân, Tp Huế.
5. Tham gia Tư vấn tuyển sinh – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam.                                                         
6. Tham gia tình nguyện hè 3 lần. Lần 1 tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế; lần 2 tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế; lần 3 tại xã Triệu Nguyên, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị. 
7. Tham gia hỗ trợ Lễ bế giảng năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019.                                                                          
8. Tham gia hiến máu tình nguyện:
+ Lần 1 ngày 11/06/2017 (Hành trình đỏ)
+ Lần 2 ngày 26/04/2018
+ Lần 3 ngày 20/01/2019
+ Lần 4 ngày 03/05/2019
9. Tham gia trao đổi sinh viên với trường Đại học Công nghệ Rajamangala, Chonburi, Thái lan từ ngày 01 tháng 08 đến ngày 29 tháng 8 năm 2018 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan.
10. Tham gia công tác tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên – Star Award năm 2018.                                  
11. Là đại biểu của Hội sinh viên Đại học Huế tham dự Đại hội X, Hội sinh viên Việt Nam tại TP Hà Nội.                   
12. Tham gia trao đổi sinh viên với trường Đại học Công nghệ Rajamangala, Chonburi, Thái lan từ ngày 01 tháng 08 đến ngày 29 tháng 8 năm 2018 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan. 
13. Tham gia gala trao giải chung kết Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên 2018 của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.                            
Về chứng chỉ ngoại ngữ:   Đạt chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên B1.

Với thành tích đạt được, sinh viên Nguyễn Đình Hữu Đường đã nhận được giải thưởng “Sao Tháng Giêng” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam tại thủ đô Hà Nội.