Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 367-KH/TWĐTN-TNNT ngày 09/4/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021” và Công văn số 1210-CV/TĐTN ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế về việc triển khai cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021”; nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nói chung, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai cuộc thi đến đoàn viên, sinh viên, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia dự thi
– Là thanh niên Việt Nam, có tuổi đời từ 18 – 35; có dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
– Các đối tượng dự thi Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021” đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (Mỗi nhóm không quá 03 người).
+ Đối với cá nhân dự thi theo hình thức cá nhân: 01 thí sinh chỉ được nộp tối đa 1 ý tưởng, đề án dự thi.
+ Đối với cá nhân dự theo theo hình thức nhóm: 01 cá nhân có thể tham gia nhiều nhóm, nhưng chỉ được là nhóm trưởng của 01 nhóm. Nếu thí sinh có 01 bài dự thi đăng ký theo hình thức cá nhân thì không được tham gia nhóm với tư cách là nhóm trưởng.
2. Nội dung dự án
Gồm các dự án sản xuất kinh doanh về các lĩnh vực:
– Phát triển nông nghiệp ứng dụng KHKT, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp.
– Bảo vệ môi trường: Khuyến khích các Dự án ý tưởng ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tận dụng tài nguyên bản địa.
– Bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua: Phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.
Chi tiết các bạn theo dõi ở file đính kèm: