ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET VỀ “DÂN VẬN KHÉO” TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2023

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet về “Dân vận khéo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian diễn ra Hội thi: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 22/9/2023 (6 tuần thi).

Chỉ sau thời gian ngắn phát động, cuộc thi “Dân vận khéo” đã thu hút sự hưởng ứng sôi nổi của nhiều cán bộ, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đặc biệt các bạn Sinh viên là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên, trực thuộc Đảng bộ Trường.

Cuộc thi “Dân vận khéo” được tổ chức với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin chi tiết thể lệ Cuộc thi và tham gia dự thi tại:
https://thidanvankheo.thuathienhue.gov.vn

Một số hình ảnh về kết quả cán bộ, đảng viên, đoàn viên sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế dự thi.