Danh sách Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020

Danh sách Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020

STT Họ và tên Đơn vị
1 Hoàng Hữu Tình CBGV Khoa Cơ bản
2 Phùng Xuân Linh CBGV Khoa Lâm nghiệp
3 Phạm Trần Kim Chi CBGV Phòng CTSV
4 Nguyễn Đình Hữu Đường PTNT50A Khoa KN-PTNT
5 Nguyễn Vũ Bảo Châu PTNT51A Khoa KN-PTNT
6 Hoàng Văn Nam BVTV 51 Khoa Nông học
7 Trần Quốc Huy BVTV 53 Khoa Nông học
8 Võ Thị Mỹ Tiên Chăn nuôi 53 Khoa CN-TY
9 Lê Hoàng Thanh Sang NTTS 52A Khoa Thủy sản
10 Nguyễn Thị Thu Thảo Chăn nuôi 50GF Khoa CN-TY
11 Lê Minh Quang Thú Y 52 Khoa CN-TY
12 Hoàng Thị Kim Oanh QLĐĐ50 Khoa TNĐ&MTNN
13 Lê Đăng Linh QLĐĐ52B Khoa TNĐ&MTNN
14 Trần Văn Quốc Đạt CBLS 51 Khoa Lâm nghiệp
15 Huỳnh Văn Kiên Quản lý rừng 52 Khoa Lâm nghiệp
16 Nguyễn Trường An NTTS 50A Khoa Thủy sản
17 Nguyễn Thị Hà Tâm BHTS52 Khoa Thủy sản
18 Đoàn Thiện Nhã NTTS 52A Khoa Thủy sản
19 Trương Thị Thanh Tuyết CNTP52C Khoa CK – CN
20 Ngô Đình Uyên Trinh CNTP52A Khoa CK – CN
21 Nguyễn Đức Mãng Cơ điện tử 51 Khoa CK – CN

 

Danh sách này có 21 đồng chí.

 

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020     

STT Họ và tên Đơn vị
1 Hoàng Hữu Tình CBGV Khoa Cơ bản
2 Phùng Xuân Linh CBGV Khoa Lâm nghiệp
3 Nguyễn Đình Hữu Đường PTNT50A Khoa KN-PTNT
4 Hoàng Văn Nam BVTV 51 Khoa Nông học
5 Võ Thị Mỹ Tiên Chăn nuôi 53 Khoa CN-TY
6 Trần Văn Quốc Đạt CBLS 51 Khoa Lâm nghiệp
7 Nguyễn Trường An NTTS 50A Khoa Thủy sản

 

Danh sách này có 07 đồng chí.

Các đồng chí giữ chức vụ chủ chốt của Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020

 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Hoàng Hữu Tình Chủ tịch
2 Phùng Xuân Linh Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Đình Hữu Đường Phó Chủ tịch

            Danh sách này có 03 đồng chí.

 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020 

STT Họ và tên Đơn vị
1 Phùng Xuân Linh CBGV Khoa Lâm nghiệp
2 Nguyễn Đình Hữu Đường PTNT50A Khoa KN-PTNT
3 Nguyễn Khắc Bảo CNTY50GF Khoa CN-TY
4 Nguyễn Minh Hiếu ĐC&QLĐT52 Khoa TNĐ&MTNN
5 Hà Huy Lược KN53 Khoa KN-PTNT

Danh sách này có 05 đồng chí.