Danh sách Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nông lâm khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2022

 

STT Họ và tên CBGV

SV

Giới Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đoàn Ngày vào Đảng Chức vụ

Đơn vị

1. Lê Chí Hùng Cường CBGV Nam 26/05/1987 26/03/2001 16/01/2009 Bí thư Đoàn trường ĐTN
2. Dương Viết Tân CBGV Nam 13/11/1989 26/3/2003 18/12/2014 Phó BT Đoàn trường,

Bí thư chi đoàn

Khối PB-TT
3. Hoàng Hữu Tình CBGV Nam 2/2/1985 26/3/2000 29/12/2007 Phó BT Đoàn trường

Chủ tịch HSV

Khoa Cơ Bản
4. Trương Đỗ Minh Phượng CBGV Nữ 05/04/1991 26/3/2004   Phó BT Đoàn trường

Phó Bí thư LCĐ

TNĐ&MTNN
5. Trần  Nguyên  Ngọc CBGV Nam 05/05/1985 26/03/2001 16/01/2009 UV BTV Đoàn trường

Bí Thư LCĐ

Thủy Sản
6. Phạm Trần Kim Chi CBGV Nữ 31/01/1992 22/12/2006   UV BTV Đoàn trường

UV BCH HSV Trường

ĐT&CTSV
7. Trần Ngọc Long CBGV Nam 21/9/1991 26/3/2006   UV BTV Đoàn Trường

Bí thư LCĐ

 

Chăn nuôi – Thú y
8. Nguyễn Quốc Huy CBGV Nam 27/01/1988 26/03/2004 05/11/2019 UV BTV Đoàn trường

Bí thư LCĐ

Cơ khí – Công nghệ
9. Trần Đăng Tuấn Vũ CBGV Nam 08/09/1996 09/02/2012 19/05/2017 UV BTV Đoàn Trường

Bí thư LCĐ

Nông học
10. Nguyễn Trần Tiểu Phụng CBGV Nữ 10/10/1994 26/03/2008 17/07/2015 UV BCH Đoàn trường

Bí thư LCĐ

KN & PTNT
11. Phạm Xuân Hải SV Nam 14/04/1999 26/03/2014   UV BCH Đoàn Trường

Phó bí thư LCĐ

KN & PTNT
12. Trần Văn Nghĩa SV Nam 11/04/1999 02/05/2015   UV BCH Đoàn Trường

Phó Bí thư LCĐ

TNĐ&MTNN
13. Phạm Thị Thảo Hiền CBGV Nữ 25/12/1987 26/03/2001 18/7/2016 UV BCH Đoàn Trường

Bí thư Chi đoàn

Cơ Bản
14. Lê Thị Thúy Hằng SV Nữ 02/08/1999 30/04/2017   UV BCH Đoàn Trường

UV BCH LCĐ

Nông học
15. Nguyễn Đức Toàn SV Nam 27/6/1999 9/1/2015   UV BCH Đoàn Trường

Phó Bí thư LCĐ

Chăn nuôi – Thú y
16. Phùng Xuân Linh CBGV Nam 19/01/1990 26/03/2004   UV BCH Đoàn Trường

Phó Chủ tịch HSV

Bí Thư LCĐ

Lâm nghiệp
17. Nguyễn Đức Quang SV Nam 12/10/1998 15/10/2015   UV BCH Đoàn Trường

Phó Bí thư LCĐ

Lâm nghiệp
18. Nguyễn Thị Thùy Dương SV Nữ 12/09/2000 26/03/2016   UV BCH Đoàn Trường

Phó Bí thư LCĐ

Thủy Sản
19. Nguyễn Nhật Linh SV Nam 17/03/2001 26/03/2015   UV BCH Đoàn Trường

Ủy viên BCH LCĐ

Thủy Sản
20. Nguyễn Thị Nhật Lệ SV Nữ 20/06/1999 22/12/2014 09/08/2017 UV BCH Đoàn Trường

Đảng viên

Chi bộ CTSV
21. Trần Quang Vũ SV Nam 27/03/1998 26/03/2013   UV BCH Đoàn Trường Đội CTXH
22. Lê Xuân Anh SV Nam 11/11/1999 23/8/2014   UV BCH Đoàn Trường

P. Chủ Nhiệm

CLB Giọt Hồng
23. Alăng Lệ SV Nam 11/8/2000 19/5/2016   UV BCH Đoàn Trường

P.Chủ nhiệm

CLB TTVC
24. Nguyễn Vũ Bảo Châu SV Nữ 16/09/1999 03/02/2015   UV BCH Đoàn Trường

Thành viên

CLB Tiếng Anh
25. Trương Công Huy Hoàng SV Nam 27/10/1999 11/11/2015   UV BCH Đoàn Trường

Đội Trưởng

Đội VMHĐ
26. Hoàng Chí Cường SV Nam 26/02/2000 26/03/2014   UV BCH Đoàn Trường

Đội Phó

Đội TCM
27. Nguyễn Anh Tuấn SV Nam 16/10/1998 26-03-2014   UV BCH Đoàn Trường

Phó chủ nhiệm

CLB TDTT

 

Danh sách này bao gồm 27 đồng chí ./.