V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Ngày 22/4/2020 kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lênin (1870-2020), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.
Nguồn TTXVN

View Fullscreen