Vận động đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

Công văn số: 20-CV/ĐHH-ĐTN của BTV Đoàn ĐHH V/v Vận động đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, kèm quy trình hiến máu trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

View Fullscreen

 

 1. QUY TRÌNH HIẾN MÁU THƯỜNG QUY
 2. ĐĂNG KÝ
 3. KHÁM, TƯ VẤN, TUYỂN CHỌN NGƯỜI HIẾN MÁU
 4. XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC
 5. HIẾN MÁU
 6. CẤP CHỨNG NHẬN VÀ TRI ÂN NGƯỜI HIẾN MÁU
 7. CHĂM SÓC SAU HIẾN MÁU

QUY TRÌNH HIẾN MÁU TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1 SÀNG LỌC COVID-19

Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế trước khi vào khu vực hiến máu

 1. ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU:

– Giữ khoảng cách 2 mét giữa các người hiến máu,

– Ban chỉ đạo phân giờ và số người đến hiến máu bảo đảm dưới 10 người trong 1 thời điểm hiến máu.

– Số lượng người tiếp nhận khoảng dưới 20 người trong 1 giờ

 1. KHÁM, TƯ VẤN, TUYỂN CHỌN NGƯỜI HIẾN MÁU

Kiểm tra bổ sung về dịch tễ và lâm sàng liên quan đến Covid-19 của người hiến máu

 1. KHÔNG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC

Để rút ngắn thời gian tập trung ở vị trí hiến máu

 1. HIẾN MÁU

Hiến máu trên xe hoặc tại chỗ bảo đảm các ghế hiến máu cách nhau 2 mét

 1. CẤP CHỨNG NHẬN VÀ TRI ÂN NGƯỜI HIẾN MÁU
 2. CHĂM SÓC SAU HIẾN MÁU
 3. SÁT KHUẨN SAU HIẾN MÁU

Xe hiến máu và các phương tiện tiếp nhận máu

 1. LIÊN LẠC 14 NGÀY SAU HIẾN MÁU

– 14 ngày sau hiến máu, Trung tâm sẽ gọi điện thoại hỏi thăm về dịch tễ và biểu hiện lâm sàng liên quan đến Covid-19 hoặc

– Người hiến máu chủ động báo cho trung tâm về Covid-19 để Trung tâm cách ly đơn vị máu đã hiến.

 

Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế – Bệnh viện Trung ương Huế