Danh sách Ban điều hành các CLB – Đội, nhóm nhiệm kỳ 2019-2020

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CLB – ĐỘI, NHÓM

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Nhiệm kỳ 2019 – 2020

 

TT Họ và Tên Chi đoàn Chức vụ Sđt Email
1. ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
1. Nguyễn Ngọc Ánh Thú Y 51A Đội Trưởng 0392587623 Ngocanhkx2@gmail.com
2. Lê Xuân Đức Thú Y 50B Đội Phó 0347354472 Xduc98@gmail.com
3. Châu Thị Xuân Hoài Thú Y 51C Đội Phó 0365340931 Chauthixuanhoai10@gmail.com
4. Nguyễn Thị Hà Công Nghệ Thực Phẩm 50B Thủ Quỹ 0333254800 Nthiha2009@gmail.com
2. ĐỘI TÌNH NGUYỆN XANH
1. Hồ Công Triêm CN51C Đội Trưởng 0935179605 hocongtriemdhnl@gmail.com
2. Lê Thị Khánh Linh TY51C Đội Phó 0973798913 Linhhung389x@gmail.com
3. Trần Đình Hải CN51C Đội Phó 0327631070 Trandinhhai080699@gmail.com
4. Lê Ngọc Dũng CN51A Đội Phó 0363311099 dungquyen24112017@gmail.com
5. Cao Khánh Việt TY52B       Đội Phó 0389252990 caoviet21092000@gmail.com
3. ĐỘI VĂN MINH HỌC ĐƯỜNG
1 Trương Công Huy Hoàng Thú Y 51A Đội trưởng 0392759337 Reddum2710@gmail.com.vn
2 Trần Phước Huy Thú Y 51D Đội phó 0764618345 Tranphuochuy.ty51d@huaf.edu.vn
3 Nguyễn Hữu Hoàng Tưởng Chăn nuôi 52B Đội phó 0328722408 Hoangtuong175@gmail.com.vn
4. ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG (TCM)
1. Nguyễn Ngọc Sang Thú y 51D Đội trưởng 0934914709 nguyenngocsang0001999@gmail.com
2. Nguyễn Lâm Tường Vy Nông học 51 Đội phó 0968480317 nguyenlamtuongvy.nh51@huaf.edu.vn
3. Hoàng Chí Cường Công nghệ thực phẩm 52C Đội phó 0846177559 hccuongltv@gmail.com
4. Phạm Thị Ngọc Trinh Phát triển nông thôn 52 Đội phó 0905808137 ngoctrinh pham2402@gmail.com
5. Hồ Thị Hinh Phát triển nông thôn 52 Đội phó 0347202378 subambi2902hp@gmail.com
5. ĐỘI HỌC BỔNG NIỀM TIN
1. Lê Trường Xuân Thú y 51B Đội trưởng 0392555721 le.truongxuan.1999@gmai.com
2. Nguyễn Thị Thiên Nữ Thú y 52B Đội phó 0363798202 nuthien123@gmail.com
3. Lê Phước Lưu Công nghệ thực phẩm 51B Đội phó 0899230595 lephuocluu73@gmail.com
4. Nguyễn Thị Thương Thú y 51D Thủ quỹ 0943775754 tthuong123654@gmail.com
6. CLB TIẾNG ANH
1. Phạm Trần Thái Dương NTTS51B Chủ nhiệm 0523058012 englishclub.huaf.26112006@gmail.com
2. Lê Thị Hồng Phúc KHCT 51 Phó chủ nhiệm
3. Phan Thị Huê Thú Y 51B Phó chủ nhiệm
7. CLB HIPHOP-DANCE
1. Phan Thanh Châu TY52A Chủ nhiệm 0334877758 phanchau768@gmail.com
2. Nguyễn Lê Hoàng Ánh TY53A Phó chủ nhiệm 0857357828 hoanganhngle2001@gmail.com
3. Lê Thị Diệu Hoàng TY53A Phó chủ nhiệm 0932524460 Dieuhoang810@gmail.com
8. CLB GUITAR
1. Lê Kim Hiếu Nuôi Trồng Thủy Sản 51A Đội Trưởng 0382561229 hieuskylove@gmail.com
2. Phạm Văn Tính Thú Y 51 A Đội Phó 0332526617 Tinhkute123cl@gmail.com
3. Thân Thị Phương Anh Thú Y 52A Đội Phó 0898210397 thanphuonganhhbt@gmail.com
4. Hoàng Nguyễn Thanh Long Quản Lí Đất Đai 53A Đội Phó 0945354135 Thanhlonghoangnguyen54@gmail.com
9. CLB GIỌT HỒNG
1 Trần Thị Sương CNTP 50A Chủ nhiệm 0348525033 tranthisuong20071998@gmail.com
2 Hồ Thị Nguyệt BVTV 51 Phó chủ nhiệm 0979503846 hothinguyet20061998@gmail.com
3 Lê Xuân Anh CĐT 51 Phó chủ nhiệm 0344875788 Xuananhtp11@gmail.com
10. CLB THỂ DỤC THỂ THAO
1. Lê Thị Thu Trang Thú Y 51D Chủ Nhiệm 0388803844 tranglethuthi@gmail.com
2. Nguyễn Đức Toàn Chăn nuôi 51C Phó Chủ Nhiệm Thường Trực 0374833791 nguyenductoanccr7@gmail.com
3. Nguyễn Anh Tuấn Phát triển nông thôn 51A Phó Chủ Nhiệm Bóng Đá 0398058145 nguyenanhtuan20001998@gmail.com
4. Nguyễn Thị Huyền Chăn nuôi 51B Phó Chủ Nhiệm Bóng Chuyền 0963635321 huyens2020@gmail.com
5. Trần Thị Thương Thú y 51A Phó Chủ Nhiệm Cầu Lông 0979147713 Cungnoo@gmail Com
6. Bùi Thanh Luân Chăn nuôi 51C Phó Chủ Nhiệm Tổng Hợp 0347557325

 

Luanbua019656@gmail.com
7. Lê Thị Bích Thùy Bệnh học thủy sản 51 Phó Chủ Nhiệm Truyền Thông 0369916604 Thuyarsenal99@gmail.com
8. Phạm Thị Như Trâm Thú y 52C Thủ Quỷ 0383186744 nhutram64@gmail.com
11. CLB KARATEDO
1.        Đỗ Kim Tín TY52C Chủ nhiêm clb 0328469721 dokimtin99@gmail.com
2.        Đào Gia Bình BVTV50 Phó chủ nhiệm clb 0378573834 daogiabinh98@mail.com
3.        Đinh Minh Thương CNK52B Trưởng ban văn nghệ 0971114032 minhthuong1312000@gmail.com
4.        Nguyễn Thúy Nguyên TY51C Thủ quỹ 0353024091 Thuynguyen616940@gmail.com
5.        Mai Hữu Phúc QLTS52 Trưởng ban thể dục thế thao 0369251275 Mhphucvhai2000@gmail.com

 

 

14. CLB Tuổi trẻ vùng cao (HSV)
1. Arất Đào Kỹ thuật cơ điện tử 50 Chủ nhiệm 0387929939 aratdao98@gmail.com
2. Hờ Sáng Lâm nghiệp K51 Phó chủ nhiệm 0962882667 Hosangsonghinhphuyen1996@gmail.com
3. ALăng Lệ Quản lý đất K52B Phó chủ nhiệm 0971019869 alangle2000@gmail.com
15. CLB CỜ VUA – CỜ TƯỚNG (HSV)
1.        Nguyễn Minh Đức KTCĐT 51 Chủ nhiệm 0334592233 Afk0120@gmail.com
2.        Nguyễn Đình Chiến THÚ Y 50B Phó chủ nhiệm 0356116835 Dinhchienx1@gmail.com
3.        Lê Quang Mạnh NTTS 52C Phó chủ nhiệm 0332323897 18l3081181@huaf.edu.vn
4.        Lê Trọng Hân NTTS 52A Phó chủ nhiệm 0352024557 Hanle17022000@gmail.com
16. CLB VÒNG TAY YÊU THƯƠNG
1 Cao Thành Vinh TY51C Chủ nhiệm 0949238323 caothanhvinh9991@gmail.com
2 Đoàn Thị Ngọc Thuần NTTS 51A Phó chủ nhiệm 0364886790 Doanthingocthuan99@gmail.com
3 Phạm Thị Trang PTNT 51A Phó chủ nhiệm 0335989770 phamthitrang.kn51@huaf.edu.vn
  Nguyễn Thị Hằng PTNT 51C Thủ quỹ 0944254027 nguyenhanggiomy@gmail.com
17. ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH – NÔNG HỌC
1. Đàm Xuân Tùng Bảo vệ thực vật 50 Đội trưởng 0364598588 16l3021071@huaf.edu.vn
2. Lê Thị Thúy Hằng Bảo vệ thực vật 51 Đội phó 0982150308 Lethithuyhang110999@gmail.com
3. Nguyễn Hùng Bảo vệ thực vật 52 Đội phó 0353597070 Hungprolac007@gmail.com

 

 

18. CLB TUỔI TRẺ TÀI NGUYÊN
1. Trần Văn Nghĩa QLĐ51 Chủ Nhiệm 0339684265 nghiatran11041999@gmail.com
2. Nguyễn Minh Hiếu ĐC&QLĐT52 PCN Ban Kỹ Năng 0387503405 mhieu210920@gmail.com
3. Hồ Thị Thanh Hà QLĐ52A PCN Ban Dân Vũ 0397608053 thanhhaho99@gmail.com
4. Trần Thị Bảo Vi QLĐ52B PCN Ban TC-HC 0962956214 18l4011285@huaf.edu.vn
5. Nguyễn Quang Khánh ĐC&QLĐT52 PCN Ban Truyền Thông 0915754318 Nguyenquangkhanh226@gmail.com
19. CLB KỸ NĂNG SINH VIÊN – CKCN
1. Hoàng Thị Thùy Trang Công nghệ sau thu hoạch 51 Chủ nhiệm 0971818641 tt7438836@gmail.com
2. Lê Tấn Đông Kĩ thuật Cơ Điện Tử 51 Phó Chủ nhiệm 0346261227 letandong078@gmail.com
3. Hồ Thị Ngọc Oanh Công nghệ sau thu hoạch 51 Phó Chủ nhiệm 0364587201 oanhdienloc@gmail.com
4. Nguyễn Ngọc Trà My Công nghệ thực phẩm 51A Phó Chủ nhiệm 0869269042 tramy05071999@gmail.com
5. Phan Thị Thu Thảo Công nghệ thực phẩm 52B Phó Chủ nhiệm 0772915882 tphan8671@gmail.com
6. Trần Thị Hạ Quyên Công nghệ thực phẩm 51C Ủy Viên 0935061634 tthq1999@gmail.com
20. CLB KẾT NỐI – TS
1.       
2.       
3.       
21. CLB MỘT SỨC KHỎE KHOA – CNTY
1. Văn Ngọc Phong CBGV Chủ nhiệm 0919303859 vanngocphong@huaf.edu.vn
22. CLB NHIỆT HUYẾT RỪNG XANH – Khoa LN
1.
2.
3.
4.
23. CLB HƯỚNG NGHIỆP – KHOA CTY
1.       
2.       
3.       
24. CLB TIẾNG ANH – KHOA CKCN
1.        Nguyễn Quốc Huy CBGV Chủ nhiệm 0914958795 nguyenquochuy@huaf.edu.vn
25.CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA CKCN
1.        Ngô Qúy Tuấn CBGV Chủ nhiệm 0988603945 ngoquytuan@huaf.edu.vn
26.CLB SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
1.        Hồ Thị Huyền My CNRHQ và CQ K51 Chủ nhiệm 0971024905 hongoctung922016@gmail.com
2.        Dương Văn Cường Thú Y 51C Phó chủ nhiệm 0373866472 Hoanglong52b@gmail.com
3.        Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa Thú Y 51C Phó chủ nhiệm 988287249 thiensuvotu2399@gmail.com
4.        Hoàng Thanh Long Chăn Nuôi 52B Phó chủ nhiệm 0981079765 Duongvancuong25011999@gmail.com
5.        Võ Thị Thanh Thiện Chăn Nuôi 51B Thủ Quỷ 0787599970 thienvo141299@gmail.com
27. CLB TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTY
1.        Nguyễn Thị Thùy Chi đoàn CBGV Phó Chủ nhiệm nguyenthithuy@huaf.edu.vn
2.        Nguyễn Thị Thu Thúy

 

Thú Y 49GF

 

Phó chủ nhiệm 0979154938

 

Ngthuy2411@gmail.com
28. CLB SV với phát triển chăn nuôi lợn – CJVINA
3.        Văn Ngọc Phong Chi đoàn CBGV Chủ nhiệm 0919303859 vanngocphong@huaf.edu.vn
4.        Trần Ngọc Long Chi đoàn CBGV Chủ nhiệm
5.        Lê Minh Hiệu Thú Y 49A Phó Chủ nhiệm
6.        Nguyễn Hoàng Khánh Ly Chăn nuôi 50C Ủy viên
7.        Trần Viết Ánh Chăn nuôi 51B Ủy viên
29.CLB TIẾNG PHÁP Khoa CKCN
1.        Hồ Thị Ngọc Phụng CNTP50A Phó CN 0374165326 16L1031104@huaf.edu.vn
2.        Nguyễn Thị Thúy Ngân CNTP51 Phó CN 0987453421 thuyngan4999@gmail.com
3.        Nguyễn Thị Xuân Quỳnh CNTP 50B

 

Phó CN 0969875514 Annaxq920@gmail.com
30.CLB CHĂN NUÔI GÀ – VIETSWAN
1.        Trần Ngọc Long Chi đoàn CBGV Chủ nhiệm
2.        Nguyễn Thị Quỳnh Anh Chi đoàn CBGV Phó Chủ nhiệm
3.        Trương Việt Hưng Chăn Nuôi 51A Phó Chủ nhiệm 0344356390
4.        Đào Huỳnh Đức Thú Y 51 B Ủy viên
31. CLB KHỞI NGHIỆP
32. CLB YÊU THÚ CƯNG – HUE LOVE PET

 

Danh sách này bao gồm 32 CLB-Đội/Nhóm./.