Hình ảnh Chủ nhật xanh ngày 21 tháng 6 năm 2020

Sáng nay,Đội Tình Nguyện Xanh phối hợp cùng các cán bộ, Đoàn viên thanh niên và Đoàn Đại học Huế thực hiện công tác vệ sinh môi trường,thu gom vật liệu để chỉnh trang di tích sau khi di dời dân cư khu vực Thượng Thành thuộc Khu vực I di tích Kinh thành Huế.
…………………………………………………………………….
Cảm Ơn tất cả mọi người đã chung tay và cố gắng hết sức ♥️♥️♥️
#TÌNHNGUYỆNXANHHUAF

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, trẻ em và ngoài trời