Hình ảnh ngày chủ nhật xanh ngày 21 tháng 3

Hưởng ứng đề án ngày chủ nhật xanh, Đội công tác xã hội, Đoàn trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế phối hợp với Đoàn phường Hương Chữ, Hương Trà xây dựng công trình hàng cây thanh niên, trồng mới 100 cây lát xoan, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới.