Sinh viên Trường Đại học Nông lâm tham gia hỗ trợ phát gạo cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

Trong những ngày vừa qua, để kịp thời hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, các bạn Tình nguyện viên trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế đã tham gia tình nguyện tại các điểm ATM Gạo, cung cấp gạo miễn phí cho người dân.

Một số hình ảnh do các TNV ghi lại.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Quý, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người