Sổ tay quốc tế thanh niên

[SỔ TAY QUỐC TẾ THANH NIÊN]

🌏 Nhằm trang bị những thông tin cơ bản cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên về công tác quốc tế thanh niên, đối ngoại nhân dân; kinh nghiệm khi tham gia và tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên; Thông tin cơ bản về một số quốc gia trên thế giới và quan hệ với Việt Nam; Kiến thức cơ bản về Lễ tân Ngoại giao, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Sổ tay công tác quốc tế thanh niên với mong muốn trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn các cấp, giúp cán bộ Đoàn các cấp nâng cao nhận thức về công tác quốc tế thanh niên, từ đó tăng cường năng lực và bản lĩnh của cán bộ Đoàn trong hội nhập quốc tế.

📚 Quốc tế Thanh niên xin gửi tới các bạn cuốn sổ tay bản mềm với mong muốn cuốn sổ có thể dễ dàng tiếp cận tới từng cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên toàn quốc. Trong quá trình sử dụng sổ tay, rất mong nhận được các đóng góp, bổ sung của các bạn để cuốn sổ tay càng thêm hoàn thiện.

📎 Đường link tải Sổ tay: https://bit.ly/sotayquoctethanhnien

📥 Mọi thông tin về Sổ tay xin liên hệ Ban Quốc tế Trung ương Đoàn qua email banquoctetrunguongdoan@gmail.com hoặc SĐT: 024.62631999/Máy lẻ: 306 (đồng chí Trần Hoài Minh, chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Đoàn)