Danh sách các ban công tác Đoàn trường ĐH Nông lâm nhiệm kỳ 2019-2022

DANH SÁCH CÁC BAN CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ – KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2019-2022

 

 

  1. BAN TỔ CHỨC; THI ĐUA KHEN THƯỞNG; KIỂM TRA ĐOÀN
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Lê Chí Hùng Cường Phát triển nông thôn Trưởng ban
2. Hoàng Hữu Tình Cơ bản Phó trưởng ban trực
3. Dương Viết Tân Phòng ban – TT – DA Phó trưởng ban
4. Trương Đỗ Minh Phượng TNĐ&MTNN Phó trưởng ban
5. Trần  Nguyên  Ngọc Thủy sản Ủy viên
6. Phạm Trần Kim Chi Đoàn thanh niên Ủy viên
7. Trần Ngọc Long Chăn Nuôi Thú Y Ủy viên
8. Nguyễn Quốc Huy Cơ khí – Công nghệ Ủy viên
9. Trần Đăng Tuấn Vũ Nông học Ủy viên
10. Phùng Xuân Linh Lâm nghiệp Ủy viên
11. Nguyễn Trần Tiểu Phụng KN & PTNT Ủy viên

Danh sách gồm 11 đồng chí./.

  1. BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
       1. Dương Viết Tân Phòng ban – TT – DA Trưởng ban
       2. Hoàng Hữu Tình Cơ bản Phó Trưởng ban
       3. Phạm Xuân Hải PTNT Ủy viên
       4. Trần Văn Nghĩa TNĐ & MTNN Ủy viên
       5. Nguyễn Đức Quang Lâm Nghiệp Ủy viên
       6. Trần Quang Vũ CTXH Ủy viên
       7. Trương Công Huy Hoàng VMHĐ Ủy viên
       8. Nguyễn Ngọc Ánh CTXH Ủy viên
       9. Hồ Công Triêm TNX Ủy viên
    10. Trần Thị Sương Giọt Hồng Ủy viên

Danh sách gồm 10 đồng chí./.

  1. BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
       1. Nguyễn Quốc Huy Cơ khí công nghệ Trưởng ban
       2. Trần Ngọc Long CNTY Phó Trưởng ban
       3. Nguyễn Trường Giang CTXH Ủy viên
       4. A Lăng Lệ TTVC Ủy viên
       5. Nguyễn Nhật Linh Thủy sản Ủy viên

Danh sách gồm 05 đồng chí./.

  1. BAN THỂ DỤC THỂ THAO
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Trần Nguyên Ngọc Thủy sản Trưởng ban
2. Nguyễn Quốc Huy Cơ khí – Công nghệ Phó Trưởng ban
3. Nguyễn Đức Toàn CNTY Ủy viên
4. Nguyễn Anh Tuấn TDTT Ủy viên
5. Phạm Trần Kim Chi Đoàn thanh niên Ủy viên
6. Lê Thị Thu Trang TDTT Ủy viên
7. Đỗ Kim Tín Karatedo Ủy viên
8. Nguyễn Minh Đức CVCT Ủy viên

Danh sách gồm 08 đồng chí./.

  1. BAN CHUYÊN MÔN
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Hoàng Hữu Tình Cơ bản – HSV Trưởng Ban
2. Trần Ngọc Long CNTY Phó Trưởng ban
3. Nguyễn Thị Nhật Lệ CBSV Ủy viên
4. Lê Xuân Anh Giọt Hồng Ủy viên
5. Hồ Thị Huyền My Sách và hành động Ủy viên
6. Phạm Thị Thúy CBSV Ủy viên

Danh sách gồm 06 đồng chí./.

  1. BAN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Trương Đỗ Minh Phượng TNĐ & MTNN Trưởng Ban
2. Nguyễn Trần Tiểu Phụng PTNT Phó Trưởng ban
3. Hoàng Chí Cường TCM Ủy viên
4. Nguyễn Ngọc Sang TCM Ủy viên
5. Phan Thanh Châu Hiphop Dance Ủy viên
6. Lê Kim Hiếu Guitar Ủy viên
7. Nguyễn Lâm Tường Vy TCM Ủy viên

Danh sách gồm 07 đồng chí./.

  1. BAN HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Trần Đăng Tuấn Vũ Nông học Trưởng Ban
2. Nguyễn Thị Thảo Hiền Cơ bản Phó Trưởng ban
3. Lê Thị Thúy Hằng Nông học Ủy viên
4. Trần Phước Huy VMHĐ Ủy viên
5. Hoàng Thị Thùy Trang KNSV Ủy viên
6. Cao Thành Vinh VTYT Ủy viên
7. Lê Trường Xuân HBNT Ủy viên

Danh sách gồm 07 đồng chí./.

  1. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRAO ĐỔI SINH VIÊN
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Lê Chí Hùng Cường PTNT Trưởng ban
2. Trương Đỗ Minh Phượng TNĐ & MTNN Phó trưởng ban
3. Phùng Xuân Linh Lâm nghiệp Ủy viên
4. Phạm Trần Thái Dương Tiếng Anh Ủy viên
5. Nguyễn Vũ Bảo Châu Tiếng Anh Ủy viên
6. Nguyễn Thị Thúy Ngân Tiếng Pháp Ủy viên
7. Lê Xuân Đức CTXH Ủy viên
8. Nguyễn Thị Thùy Dương Thủy sản Ủy viên

Danh sách gồm 07 đồng chí./.

  1. TÀI CHÍNH – HẬU CẦN – VĂN THƯ
TT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1. Phạm Trần Kim Chi Đoàn Thanh niên Phụ trách
2. Nguyễn Vũ Bảo Châu Tiếng Anh Phụ trách
3. Nguyễn Thị Nhật Lệ CBSV Phụ trách

Danh sách gồm 03 đồng chí./.

Danh sách gồm 8 Ban và 1 bộ phận chuyên trách./