Thông báo điều chỉnh một số nội dung của “Liên hoan Dân vũ Quốc tế lần thứ IV – năm 2020” – Chào mừng Festival Huế 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Chào mừng Festival Huế 2020; Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-TTN ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức “Liên hoan Dân vũ quốc tế lần thứ IV – năm 2020”, Chào mừng Festival Huế 2020. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan của dịch bệnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020 từ ngày 28/8 đến ngày 02/9/2020. Ban tổ chức Liên hoan dân vũ quốc tế, lần thứ IV – năm 2020 thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Liên hoan.

View Fullscreen