Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên

Kính gửi các đơn vị Kế hoạch số 08-KH/ĐHH-HSV của Hội Sinh viên Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên.

Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm kính đề nghị toàn thể sinh viên Nhà trường phát huy tinh thần, trách nhiệm của bản thân chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông, kêu gọi người thân, bạn bè cùng thực hiện.

Kính đề nghị các Liên Chi đoàn, các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và các lớp trong toàn trường triển khai, thực hiện thông báo này.

Trân trọng!

View Fullscreen