Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp sinh viên năm 2020

Xem và tải mẫu tại đây:
1. Mẫu đăng ký dự thi
2. Mẫu thuyết minh