Cuộc thi người truyền lửa, CLB kỹ năng sinh viên

Cách thức bình chọn:
B1: Like Fanpage CLB Kỹ năng sinh viên
B2: Like và comment ở bài viết
B3: Share về trang cá nhân ở chế độ công khai.

🛎 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐈𝐍𝐆: 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̣𝐍 𝐒𝐀𝐎 𝐑𝐎̂̀𝐈 𝐍𝐇𝐈̉.- Các bạn mong chờ đến ngày học trở lại không, riêng AD…

Người đăng: CLB Kỹ Năng Sinh Viên vào Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020