IELTS Indicator test at Home

☘️ BC, IDP và Cambridge Accessment English mới cho ra mắt dịch vụ mới là IELTS Indicator ☘️

THI THỬ tại nhà cả 4 kỹ năng. Chú ý đây chỉ là kỳ thi thử, không thay thế kỳ thi hiện tại và chỉ có trong giai đoạn kỳ thi chính thức đang tạm hoãn vì COVID-19:

 Thi đủ 4 kỹ năng, bắt đầu từ 22/04/2020 (cần book lịch trước)
 Do người chấm, không phải máy
 Có đầy đủ tính năng như kỳ thi IELTS trên máy như take notes, highlight, kéo thả đáp án
 Kết quả có sau 7 ngày
 Kỳ thi Academic chỉ có 1 lần/tuần.

Link: https://www.ieltsindicator.com/