Thông báo làm thẻ Đảng viên

Công văn của Đại học Huế về việc phát thẻ Đảng viên và đề nghị tặng Huy hiệu ĐảngView Fullscreen

DU-CV-431_vv_phat_the_dang_vien_va_tag_Huy_hieu_Dang_dot_19-5-2020