Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu cách thức phòng chống dịch Covid-19

Các tập thể và cá nhân đạt giải theo dõi thông báo để tham gia nhận giải đúng thời gian.

Thời gian: 17h ngày 28/04/2020

Địa điểm: Hội trường ĐH Huế, số 03 Lê Lợi, Tp Huế.

Chúc mừng các bạn:

Nguyễn Thị Minh Thúy, TY 50 GF

Nguyễn Thị Hiền, Thú Y 51B

Giải Khuyến khích Cuộc thi trắc nghiệm Online

Tập thể Đoàn trường ĐH Nông lâm: Giải 3 cuộc thi Video Clip Truyền thông

View Fullscreen