Phát động Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên phát huy kiến thức chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Cuộc thi do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, được diễn ra từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 29/7/2020 với 2 vòng thi.
Cụ thể, vòng nộp hồ sơ dự thi Từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 22/7/2020. Vòng bình chọn trực tuyến và chấm giải: Từ 12h00 ngày 23/7/2020 đến 17h00 ngày 29/7/2020, dự kiến tổ chức ngày 23/8/2020.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại: http://hoisinhvien.com.vn/sinh-vien-voi-bien-dao-to-quoc.htm

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020
– 01 giải Nhất trị giá 10.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
– 01 giải Nhì trị giá 8.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
– 01 giải Ba trị giá 5.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
– 03 giải Khuyến khích trị giá 2.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
– Ban tổ chức cuộc thi sẽ thẩm định và lựa chọn các sản phẩm có tính khả thi cao để đầu tư kinh phí triển khai ý tưởng với mức đầu tư tối đa 50.000.000 đồng.
– Các tác giả/nhóm tác giả đạt giải sẽ có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình biển đảo do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Click Download Kế hoạch và Thể lệ:
Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020