Thông báo về chương trình chung kết dân vũ Quốc tế trường Đại học Nông lâm năm 2020

Cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nông lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên; giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho sinh viên. Gắn kết tinh thần đoàn kết của các CLB – Đội – Nhóm trong nhà trường. Qua đó, góp phần xây dựng các hoạt động văn thể mỹ của trường ngày càng đa dạng và chất lượng.

View Fullscreen