Báo cáo tình hình các hoạt động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thực hiện công văn số 1950/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 06 năm 2020 của bộ Giáo dục đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020; Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường và sự phối hợp của Phòng KHHTQT-TTTV, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên nhà trường cùng với sự đồng hành của các đơn vị và quý Thầy cô, các bạn Đoàn viên, sinh viên đã triển khai các hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa lớn và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh và Ngày thứ 7 tình nguyện:

Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ với phong trào “Sinh viên Nông Lâm bảo vệ môi trường học đường văn minh, xanh – sạch – đẹp”, qua việc tổ chức các đợt lao động vệ sinh toàn trường để làm sạch đẹp khuôn viên Nhà trường nhằm giáo dục cho đoàn viên, sinh viên ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ tài sản của Nhà trường.

Phối hợp thường xuyên với Đoàn phường Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc triển khai chương trình “Bảo vệ tuyến phố xanh – sạch – đẹp” do Tỉnh đoàn và Đoàn Đại học Huế phát động trên các tuyến đường Phùng Hưng, đường Nhật Lệ với vai trò đảm trách của Đội tình nguyện xanh. Trồng mới và chăm sóc đường hoa thanh niên.

Thực hiện chủ trương của UBND Tỉnh, Đoàn trường đã chỉ đạo các đơn vị tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh, phối hợp với các tổ chức trên địa bàn TP Huế, TX Hương Trà, Huyện Phú Vang, Huyện Quảng Điền trong việc cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, hỗ trợ di dời các hộ dân khu vực Thượng Thành đến điểm tái định cư.

https://tuoitre.huaf.edu.vn/hinh-anh-chu-nhat-xanh-ngay-24-thang-5-nam-2020/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/ngay-chu-nhat-xanh-huaf-31-05-2020/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/hinh-anh-chu-nhat-xanh-ngay-21-thang-6-nam-2020/

  1. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chủ quyền biển đảo và thúc đẩy tham gia các cuộc thi sáng kiến Vì môi trường, Biển và Hải đảo Tổ quốc.

Sử dụng có hiệu quả các bảng tin, sử dụng hệ thống thông tin Nhà trường làm phương tiện truyền tải các thông tin, các định hướng về Biển, Hải đảo và các chương trình hành động vì môi trường  cho đoàn viên, sinh viên.

https://tuoitre.huaf.edu.vn/bai-tuyen-truyen-ve-bien-dao-viet-nam/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/khau-hieu-tuyen-truyen-bien-va-hai-dao-viet-nam-phuc-vu-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-va-ngay-dai-duong-the-gioi-2020/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/tai-lieu-tuyen-truyen-ve-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-va-ngay-dai-duong-the-gioi-nam-2020/

Khuyến khích đoàn viên, sinh viên tham gia các cuộc thi về tuyên truyền bảo vệ môi trường, sáng kiến tình nguyện vì Biển và Hải đạo Việt Nam do Bộ TNMT, TW Đoàn và TW Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.

https://tuoitre.huaf.edu.vn/cuoc-thi-du-an-tinh-nguyen-2020/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-y-tuong-sinh-vien-bao-ve-chu-quyen-va-phat-trien-bien-dao-cua-to-quoc-nam-2020/

  1. Thiết thực thực hiện các hoạt động tái tạo nguồn lợi, xây dựng các công trình tình nguyện gắn với chuyên môn nghề nghiệp.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tích cực tham gia các chương trình dự án, chủ động xây dựng các chương trình hành động vì môi trường và thu hút được nhiều đoàn viên sinh viên tham gia. Điển hình như các hoạt động: thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản phối hợp với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hoạt động vệ sinh môi trường biển, xây dựng làng tranh bích họa, thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh. Dự kiến trong các hoạt động tình nguyện hè năm 2020 sẽ chuyển giao và trồng mới trên 500 cây xanh tại các địa bàn.

https://tuoitre.huaf.edu.vn/can-bo-giang-vien-sinh-vien-truong-dai-hoc-nong-lam-bao-ve-moi-truong-bien/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/mau-xanh-cho-cong-dong/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/chien-dich-dong-ruong-xanh/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/khoi-dong-chien-dich-tinh-nguyen-he-2020-tai-hoa-chau-hoa-vang-da-nang/

https://tuoitre.huaf.edu.vn/them-sac-mau-cho-vung-que-ngu-my-thanh/